Размер шрифта: a a a
Цвет сайта: a a a
ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
Республики Татарстан
24.03.2021 г.

"Серая" зарплата и её последствия

"Серая" зарплата и её последствия

«Соры» хезмәт хакы һәм аның нәтиҗәләре

«Соры» хезмәт хакын түләү бары тик эш бирүче теләге буенча гына башкарыла, хезмәткәрнең куркуына һәм куркынычына: түләү күләме, тәртибе һәм сроклары бернинди документлар белән беркетелмәгән, шуңа күрә мондый түләүләр теләсә кайсы вакытта туктатылырга мөмкин.

Размер шрифта:aaa
Цвет сайта:aaa